KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
TỈNH KIÊN GIANG

  [Về trang chủ xem tin tức]

 * Hệ thống nhắn tin tra cứu điểm thi 8538 đã ngưng hoạt động.

 * GHI CHÚ (chỉ tra cứu kết quả từ ngày 01/10/2015 đến nay):
 - Đã có kết quả của các khóa kiểm tra từ 11/9/2016-18/9/2016 (ngày đăng tin 05/10/2016).
 - Các đơn vị, thí sinh chú ý nếu có sai sót về thông tin cá nhân thì mang theo Giấy báo thi, Khai sinh,
 CMND trực tiếp đến phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD (vào cửa số 03 gặp thầy Minh hoặc
 thầy Đẳng) để chỉnh sửa ngay, tránh trường hợp sau khi cấp CC bị sai lệch thông tin cá nhân.

 DÀNH CHO HỌC VIÊN
 Nhập SBD:             (000000)
 Hoặc nhập họ tên:   (Unicode có dấu)
 Hoặc nhập số vào sổ cấp CC:   (00/000 00.00.000)
                                

 DÀNH CHO ĐƠN VỊ XEM TOÀN BỘ KHÓA THI
 Nhập Mã đơn vị:       (001, 002, ...)
 Nhập Ngày thi:          (dd/mm/yyyy hoặc mm/dd/yyyy)
 Chứng chỉ, trình độ:   (TANHA, TANHB, THOCA, THOCB, KHMER, TPHPA)
                                lượt truy cập
lượt truy cập

Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang