MỖI THẦY CÔ GIÁO TỐT, MỖI HỌC SINH NGOAN ĐỀU LÀ MỘT BÔNG HOA ĐẸP ĐỂ XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG THÀNH MỘT  VƯỜN HOA ĐẸP 
học tập theo Bác
Tập huấn triển khai Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở GDĐT Kiên Giang

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 •   06/03/2018 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã có Công văn số 184/SNV-CCHC ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 •   22/02/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 •   29/12/2017 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Quán triệt tinh thần Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

 •   18/07/2017 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực
Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm học 2016-2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm học 2016-2017

 •   22/03/2017 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1356/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm học 2016-2017 đối với một số trường THPT và đơn vị trực thuộc. Theo đó, nhằm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện công tác CCHC; đồng thời, là căn cứ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.
Hội nghị tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hội nghị tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 •   10/01/2017 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
tap huan Iso

Tập huấn duy trì và cải tiền hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008 và giới thiệu tiêu chuẩn mới iso 9001:2015

 •   29/12/2016 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0
Để giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong việc duy trì, cải tiến sau công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20 và 21/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 để các đơn vị kịp thời nắm bắt những thay đổi, cập nhật trong yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015.
Kết quả hai năm thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Kết quả hai năm thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

 •   14/12/2016 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 480
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.Qua hai năm triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những kết quả như sau:
Đoàn khảo sát làm việc tại Trung tâm GDTX tỉnh

Khảo sát thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

 •   01/12/2016 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; ngày 24 và 29/11/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tiến hành khảo sát đối với 6 đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, gồm: Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, trường THPT Nguyễn Trung Trực, trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, trường THPT Giồng Riềng, trường THPT Kiên Lương và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2016

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2016

 •   09/11/2016 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Công cuộc cải cách hành chính đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đối với công tác cải cách hành chính đã thực sự tạo nên diện mạo mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngành trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính Ngành GD&ĐT trên toàn tỉnh Kiên Giang

Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính Ngành GD&ĐT trên toàn tỉnh Kiên Giang

 •   08/11/2016 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, hàng năm, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với các trường THPT và các đơn vị trực thuộc
Hội nghị CCHC và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2016.

Hội nghị CCHC và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2016.

 •   08/11/2016 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày ngày 04/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chuyên đề cải cách hành chính và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kiên Giang năm 2016.
Họp xem xét ISO và đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng cơ quan Sở GD&ĐT

Họp xem xét ISO và đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng cơ quan Sở GD&ĐT

 •   08/11/2016 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12 tháng 8 năm 2016, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo ISO; đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng ISO và hoạt động đánh giá nội bộ ISO trong thời gian qua.
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay978
 • Tháng hiện tại39,439
 • Tổng lượt truy cập948,024
tuyensinh800
tuyendung2
logothitotnghiep
images
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây