Hôm nay, Thứ ba 4-8-2015

 Thí sinh có nhu cầu phúc khảo xin liên hệ nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi (Trường/Trung tâm) để làm đơn phúc khảo. Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban Dân tộc