Sở GD&ĐT Kiên Giang

http://kiengiang.edu.vn


Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quán triệt tinh thần Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
          Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật, góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế xây dựng kế hoạch và phối hợp với doanh nghiệp có chức năng thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng quy định. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/7/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các đơn vị tiến hành rà soát và công bố công khai theo thẩm quyền danh mục thủ tục hành chính thực hiện và thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định để tổ chức và cá nhân lựa chọn.
           Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế và Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2017. Chỉ đạo việc niêm yết công khai TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm tra, đôn đốc và xử lý theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan, địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền thường xuyên việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán các hành vi cản trở, không tích cực thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
           Ngoài ra UBND tỉnh còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo hệ thống tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nắm bắt tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./.
Tải danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại đây
 
Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó Chánh Văn phòng
Sở Gíao dục và Đào tạo
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây