Sở GD&ĐT Kiên Giang

http://kiengiang.edu.vn


Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 và Công văn số 33/HĐ.TĐKT-BTĐKT ngày 30/3/2017 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Kiên Giang về việc chọn, giới thiệu tuyên truyền về điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; ngày 20/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 578/KH-SGDĐT về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 với các nội dung sau:
Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 18/CT-TTgngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở GDĐT về công tác TĐKT; các văn bản của Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, của Sở GDĐT về công tác TĐKT.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phátđộng như: PTTĐ thực hiện “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, PTTĐ thực hiện “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; PTTĐ thi đua do Bộ GDĐT phát động như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kết quả của phong trào, tác động của PTTĐ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.
- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu ở đơn vị.
2. Công tác phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu
Đối tượng là tập thể, cá nhân tiêu biểu; những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của các Phòng-Ban Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
Tiêu chí chung: Những điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí sau: Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác; có sáng tạo, sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao để tăng hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng giáo dục; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các PTTĐ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương, đơn vị.
3. Hình thức tuyên truyền
- Trên các phương tiện thông tin, đại chúng của tỉnh; trang thông tin điện tử của từng cơ quan, cơ sở giáo dục- đào tạo trong tỉnh, Bản tin khoa học của ngành; tiếp tục phối hợp Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang duy trì chuyên trang, chuyên mục chuyên đề giáo dục trong đó có nội dung thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.
- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Các đơn vị bố trí để các điển hình tiên tiến được giao lưu, báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện PTTĐ yêu nước tạo sự lan tỏa.
- Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các PTTĐ yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu.
- Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ...tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các PTTĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị và của tỉnh./.
Nguyễn Thị Đoan Trang
Phó Chánh Văn phòng - Sở GDĐT Kiên Giang
                             
 
                                                                    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây