NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG NỖ LỰC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: “MỖI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ ÍT NHẤT MỘT CÔNG TRÌNH ĐỔI MỚI THIẾT THỰC; MỖI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ ÍT NHẤT MỘT HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI HIỆU QUẢ; MỖI HỌC SINH CÓ ÍT NHẤT MỘT CÔNG VIỆC ĐỔI MỚI TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN”.
học tập theo Bác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 17/2011/TT-BGDĐT 13/04/2011 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
152 16/2011/TT-BGDĐT 12/04/2011 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
153 14/2011/TT-BGDĐT 07/04/2011 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
154 12/2011/TT-BGDĐT 27/03/2011 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
155 06-2011-TT-BTTTT 27/02/2011 Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
156 01/2011/TTLT-VPCP-BNV 25/01/2011 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính
157 09/2011/QĐ-UBND 13/01/2011 Quyết định về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh kiên giang.
158 116/2010/NĐ-CP 23/12/2010 Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
159 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 15/11/2010 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
160 56/2010/QH12 14/11/2010 Luật thanh tra
161 1777/QĐ-UBND 16/08/2010 Quyết định ban hành quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý,sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên giang
162 23/2010/TT-BGDĐT 22/07/2010 Ban hành quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
163 21/2010/TT-BGDĐT 19/07/2010 Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
164 82/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
165 97/2010/TT-BTC 05/07/2010 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
166 63/2010/ND-CP 07/06/2010 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
167 43/2010/QĐ-TTg 01/06/2010 Quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
168 46/2010/NĐ-CP 26/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
169 13/2010/TT-BGDĐT 14/04/2010 Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
170 11/2010/QĐ-UBND 09/03/2010 Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên giang.
171 08/2010/TT-BGDDT 28/02/2010 Quy định sử dụng phần mềm mã nguồn mở
172 245/2009/TT-BTC 30/12/2009 Thông tư quy định thực hiện một số nội dung của nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
173 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA 19/11/2009 hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
174 102/2009/NĐ-CP 05/11/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
175 17/2009/TT-BGDĐT 24/07/2009 Ban hành chương trình giáo dục mầm non
176 52/2009/NĐ-CP 02/06/2009 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
177 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT 28/05/2009 Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc
178 09/2009/TT-BGDĐT 06/05/2009 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
179 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 14/04/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
180 102-2009-ND-CP 05/01/2009 quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
181 66/2008/QĐ-BGDĐT 01/12/2008 Quyết định về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành.
182 66/2008/QĐ-BGDĐT 01/12/2008 Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành
183 58/2008/QĐ-BGDĐT 16/10/2008 Quyết định ban hành quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non
184 37/2008/QĐ-BGDĐT 15/07/2008 ban hành quy định về phòng học bộ môn
185 30/2008/QĐ-BGDĐT 05/06/2008 Quyết định ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
186 17/2008/QH12 02/06/2008 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
187 14/2008/QĐ-BGDĐT 06/04/2008 Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non
188 20/2008/NĐ-CP 13/02/2008 TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
189 03/2008/QĐ-UBND 04/02/2008 Ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh kiên giang
190 73/2007/QĐ-BGDĐT 03/12/2007 Ban hành quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
191 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD 04/11/2007 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
192 129/2007/QĐ-TTg 01/08/2007 Ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
193 14/2007/QĐ-BGDĐT 03/05/2007 Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
194 64/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
195 14/2007/TT-BTC 07/03/2007 Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.
196 03/2007/QĐ-BNV 25/02/2007 BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
197 73/2006/QH11 28/11/2006 LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
198 47/2006/QĐ-BGDĐT 22/10/2006 Quyết định ban hành chương trình dạy tiếng khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc.
199 47/2006/QĐ-BGDĐT 22/10/2006 Ban hành chương trình dạy tiếng khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc
200 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV 22/08/2006 hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
TÌM KIỀM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay1,526
  • Tháng hiện tại15,727
  • Tổng lượt truy cập896,732
tuyensinh800
tuyendung2
logothitotnghiep
images
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây